BDP-S3500/BMSP6_5009184915515_Highlight

Highlight Phát trực tiếp không dây từ một loạt các nhà cung cấp giải trí trực tuyến Tận hưởng Wi-Fi® nhanh, ổn định ngay cả khi đang phát ở chế độ HD Xem nội dung trên điện thoại thông minh với tính năng phản chiếu hình ảnh Khởi động tr...
Tiếp tục đọc