LSPX-S1 SP6_5009185734715_Features

Features Loa tweeter dạng ống thủy tinh hữu cơ Loa tweeter dạng ống thủy tinh cộng hưởng tần số cao trong vắt khắp âm tần 360 độ. Âm trung tần vang đội từ loa woofer ...
Tiếp tục đọc