LSPX-S2 SP6_5009185767483_Features

Features Lan tỏa âm thanh 360 độ đến khắp phòng Đặt Glass Sound Speaker ở bất cứ đâu trong phòng. Toàn bộ ống thủy tinh hữu cơ rung lên và mang đến âm thanh trong trẻo vượt bậc, lan tỏa khắp 360 độ ra xung quanh, giúp bạn nghe được âm thanh trong nh...
Tiếp tục đọc