BDV-E4100//MSP1_5009185865787_Highlight

Highlight
Hệ thống loa

2 chiều

Sóng (FM/AM)

FM

Đài đặt sẵn (FM / AM)

20 (FM)

Tổng công suất

1000 W

KÊNH ÂM THANH

5.1

Đầu nối gồm ngõ ra và ngõ vào

USB Bàn phím HDMI VÀO/RA (0/1) NGÕ VÀO USB (1 phía trước) NGÕ VÀO ÂM THANH OPTICAL (1) NGÕ VÀO ÂM THANH ANALOG: GIẮC CẮM CÓ CHÂN (1) KẾT NỐI ETHERNET (1)

Blu-ray Disc™

Blu-ray 3D™

DVD