WF-SP900/WM E_5009190649915_Highlight

Highlight

Thiết kế không dây đích thực có kết nối BLUETOOTH®

4 GB bộ lưu trữ tích hợp sẵn

Khả năng chống nước và chống bụi đạt xếp hạng IP65/IP68

Lên đến 12 giờ khi sử dụng kết nối BLUETOOTH® và 21 giờ khi nghe nhạc lưu trên bộ lưu trữ tích hợp sẵn (cả hai trường hợp đều dùng hộp sạc)

Chế độ Âm thanh xung quanh (bình thường / thoại)

Bộ màng loa

Phần ứng cân bằng

Tần số phản hồi (Giao tiếp Bluetooth®)

20 Hz - 20.000 Hz (lấy mẫu 44,1 kHz)

NFC

Có (Hộp sạc)