WI-1000XM2BME_5009192681531_Highlight

Highlight Công nghệ chống ồn kỹ thuật số kết hợp với Bộ xử lý chống ồn HD QN1 và Công nghệ cảm biến tiếng ồn kép Thoải mái sử dụng thiết bị không dây với công nghệ BLUETOOTH® và NFC Nghe thông minh bằng chế độ Chỉnh âm thích ứng tự động điều chỉnh âm thanh x...
Tiếp tục đọc