ZS-RS60BT//CSP5_5009193762875_Specifications

Specifications

Kích cỡ & Trọng lượng

Kích thước (D x R x C)

32 x 13,3 x 21,5 cm

Trọng lượng

Xấp xỉ 2 Kg (Không có pin)

Âm thanh

Đài đặt sẵn

30 (FM 20, AM 10)

Nguồn

Thời gian sử dụng pin

Thu tín hiệu radio: FM: Xấp xỉ 26 giờ; Phát lại CD: Xấp xỉ 9 giờ

Công suất đầu ra

2 + 2 W

Mức tiêu thụ điện

AC 15W