ILCE-7M2K/BQAP2_5013361033275_Features

Features Khả năng ổn định hình ảnh 5 trục α7 II mở rộng đáng kể phạm vi thể hiện bằng cách bù cho năm loại rung chấn máy ảnh khi chụp cầm tay những hình ảnh tĩnh và quay các đoạn phim. Tính năng bù 4,5 bước hiệu quả cao cho phép bạn tự tin zoom vào ...
Tiếp tục đọc