ILCE-7SM2/BQAP2_5013361197115_Features

Features Dải tần rộng và độ nhạy sáng cực cao Với cài đặt độ nhạy sáng có thể mở rộng lên đến ISO 409600 kèm theo dải tần nhạy sáng cực rộng, máy ảnh α7S II có thể ghi lại hình ảnh có chất lượng tuyệt vời và tinh tế đến từng chi tiết, chuyển đổi mư...
Tiếp tục đọc