ILCE-9/BQ AP2_5013361295419_Features

Features Cảm biến CMOS xếp chồng full-frame mới có bộ nhớ tích hợp α9 là máy ảnh không gương lật mang đến hiệu suất tốc độ cao thế hệ tiếp theo vượt xa SLR. Máy ảnh trang bị cảm biến hình ảnh CMOS xếp chồng 35 mm đầu tiên trên thế giới với bộ nhớ tí...
Tiếp tục đọc