SEL1670Z AE_5013362278459_Highlight

Highlight Zoom chuẩn nhỏ gọn ZEISS Tessar Phạm vi zoom khoảng 4x Khẩu độ tối đa F4 không đổi Lớp mạ chống phản xạ ZEISS T* Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 0,35 m ...
Tiếp tục đọc