SEL90M28G//QSYX_5013362311227_Features

Features Ống kính G nổi tiếng với hiệu ứng bokeh nền Nhắc đến ống kính G Lens cũng là nhắc đến hiệu ứng bokeh nền tuyệt đẹp, thực sự làm các đối tượng trong ảnh nổi bật hơn. Việc hiệu chỉnh riêng từng ống kính đảm bảo bù quang sai cầu tối ưu, tạo mé...
Tiếp tục đọc