SEL1635Z//Q SYX_5013363294267_Features

Features Zoom góc rộng trên phạm vi zoom hiệu quả Phạm vi zoom góc rộng từ 16mm đến 35mm cùng với cơ chế chống rung quang học tích hợp hiệu quả làm cho ống kính này trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các ảnh chụp nhanh, cảnh trong nhà, ảnh chụp nhóm, ...
Tiếp tục đọc