SEL057FEC//QSYX_5013363753019_Highlight

Highlight

Bộ chuyển đổi dành cho ống kính FE 28mm F2, mang đến góc ngắm 16mm

Kích cỡ & Trọng lượng

89 x 58,5 mm

Quang học chuyên dụng và thiết kế trực quan phù hợp

Thông số kỹ thuật Ống kính

24 mm

Cơ chế lắp đặt dễ dàng với nút khóa để đóng máy nhanh

Tự động phát hiện quá trình tạo dữ liệu EXIF

Thiết kế chống bụi và độ ẩm