SEL057FEC//QSYX_5013363753019_Highlight

Highlight

Bộ chuyển đổi dành cho ống kính FE 28mm F2, mang đến góc ngắm 16mm

Quang học chuyên dụng và thiết kế trực quan phù hợp

Cơ chế lắp đặt dễ dàng với nút khóa để đóng máy nhanh

Tự động phát hiện quá trình tạo dữ liệu EXIF

Thiết kế chống bụi và độ ẩm

Khoảng cách lấy nét cực tiểu

0,22 m

Hệ số độ phóng đại cực đại

0,14

Trọng lượng

418 g