SEL14TC//QSYX_5013364867131_Specifications

Specifications

Thông số kỹ thuật Ống kính

Ngàm

E-mount của Sony

Định dạng

Full frame 35 mm

Nhóm ống kính / Phần tử

5/6

Kích cỡ & Trọng lượng

Kích thước (đường kính x chiều dài)

62,4 x 33,6 mm

Trọng lượng

167 g