SEL20TC//QSYX_5013364965435_Specifications

Specifications

Thông số kỹ thuật Ống kính

Ngàm

E-mount của Sony

Định dạng

Full frame 35 mm

Nhóm ống kính / Phần tử

5/8

Kích cỡ & Trọng lượng

Kích thước (đường kính x chiều dài)

62,4 x 42,7 mm

Trọng lượng

207 g