SEL200600G/CSYX_5013366177851_Features

Features Zoom đến 600 mm hoặc 1200 với bộ chuyển đổi tele Tương thích với bộ chuyển đổi tele tùy chọn 1,4x và 2,0x, cho tiêu cự tối đa là 840 mm hoặc 1200 mm ở F13. Cả hai bộ chuyển đổi tele đều có chất lượng hàng đầu, cho chất lượng hình ảnh và hiệ...
Tiếp tục đọc