ILCE-7RM4/BQAP2_5013403467835_Features

Features Đạt đỉnh điểm độ phân giải: Cảm biến CMOS full-frame 61,0 MP Cảm biến CMOS full-frame chiếu sáng sau 35 mm mới phát triển của Sony với 61,0 MP giúp α7R IV không gương lật full frame đạt được năng lực biểu cảm từng chỉ có ở máy ảnh định dạng...
Tiếp tục đọc