SA-SW3//M SP1_5042155356219_Features

Features Âm trầm sâu, phong phú Với âm trầm sâu mang công suất 200 W từ củ loa 160 mm mạnh mẽ, loa subwoofer phản xạ âm trầm này tăng sức sống động cho mọi nội dung bạn thưởng thức. Tiếng sấm rền trầm sâu và nhịp âm trầm chắc nịch đều vô cùng rõ mà ...
Tiếp tục đọc