NPA-MQZ1K//CE33_5043298336827_Highlight

Highlight

Kích thước (D x C x R): Xấp xỉ 123,4 x 67,8 x 66,2 mm (4 7/8 x 2 3/4 x 2 5/8 inch)

Trọng lượng: Xấp xỉ 400 g (14,2 oz) (Không tính pin)