MRW-G2//T SYM_5043303481403_Specifications

Specifications

Kích cỡ & Trọng lượng

Kích thước (D x R x C)

Xấp xỉ 55 mm (R) x 12 mm (C) x 95 mm (D)

Các tính năng chung

Giao diện

1 USB 3.2 thế hệ thứ 2

Dải nhiệt độ vận hành

5~40℃ (không ngưng tụ)