ONLINE Store (FY'20)_5048521457723_Features

Features Cảm biến CMOS Exmor R® loại 1.0" 20.1MP (hiệu quả) Cảm biến CMOS chiếu sáng sau Exmor-R loại 1.0" đảm bảo hình ảnh và video của bạn sẽ tươi sáng và rõ ràng đến từng chi tiết. Thiết kế chiếu sáng sau đặc biệt của Sony cho phép nhận ánh sáng ...
Tiếp tục đọc