ONLINE Store (FY'20)_5048522047547_Highlight

Highlight Cảm biến CMOS full-frame 35mm 24,2 MP với thiết kế chiếu sáng sau Dải nhạy sáng lên tới ISO 51200 (có thể mở rộng tới ISO 50-204800 đối với ảnh tĩnh) Lấy nét tự động Fast Hybrid với 693 điểm lấy nét tự động theo pha và 425 điểm lấy nét tự động theo...
Tiếp tục đọc