ONLINE Store (FY'20)_5048522375227_Highlight

Highlight Cảm biến CMOS full-frame chiếu sáng sau đầu tiên trên thế giới có độ phân giải 42.4MP Bộ xử lý ảnh BIONZ X Phạm vi ISO rộng từ ISO 50 đến ISO 102400 Lấy nét tự động Fast Hybrid với phạm vi lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiê...
Tiếp tục đọc