ONLINE Store - Xperia (FY'20)_5050405912635_Features

Features Khi điện thoại thông minh kết hợp với TV Đúc rút từ chuyên môn TV nổi tiếng toàn thế giới của mình, chúng tôi tinh chỉnh và tạo ra trải nghiệm màn hình OLED vượt trội trên Xperia 10 II. Với màu sắc phong phú, tự nhiên đáng kinh ngạc và sắc ...
Tiếp tục đọc