ONLINE Store (FY'20)_5056611319867_Highlight

Highlight

Cảm biến hình ảnh Exmor RS CMOS lớn loại 1.0

Bộ xử lý hình ảnh BIONZ X<sup>TM</sup>

Quay phim 4K

Micro định hướng có 3 đầu củ với mút chắn gió

Màn hình LCD đa góc, báng tay cầm trên thân máy và đèn quay phim

Loại cảm biến

Cảm biến Exmor RS® CMOS loại 1.0 (13,2mm x 8,8mm), tỉ lệ khung hình 3:2

Số lượng điểm ảnh (Hiệu dụng)

Khoảng 20,1 Megapixel

Độ nhạy ISO (Ảnh tĩnh)(Chỉ số phơi sáng đề xuất)

Tự động (ISO 100-12800, có thể chọn giới hạn trên/dưới), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Có thể mở rộng đến ISO64/80), Giảm nhiễu đa khung: Tự động (ISO 100-12800), 100/ 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600