AKA-MVA//C SYH_5070319157307_Highlight

Highlight

Sản phẩm tương thích: FDR-X3000, HDR-AS300

Kích thước (Xấp xỉ): R 59 mm X C 26 mm X S 34 mm (2 3/8 inch X 1 1/16 inch X 1 3/8 inch)

Trọng lượng (Xấp xỉ): 47 g (1,7 oz)