CEA-G160T//TSYM_5070319616059_Highlight

Highlight

Thân máy nhỏ gọn; kích thước 20 x 28 x 2,8 mm (R x C x D)

Kích cỡ & Trọng lượng

20,0 x 28,0 x 2,8 mm

Có các mức dung lượng 80 GB, 160 GB, 320 GB và 640 GB

Các tính năng chung

160 GB

Tốc độ ghi cực nhanh lên tới 700 MB/giây để chụp liên tiếp ảnh có độ phân giải cao; VPG (Đảm bảo hiệu suất video) 400

Quy trình làm việc cải tiến với tốc độ đọc cực cao lên tới 800 MB/giây

BỀN BỈ, chuẩn IP57 cho độ tin cậy đáp ứng nhu cầu chuyên nghiệp