CPT-R1//C SYH_5070320140347_Highlight

Highlight Chịu được tải trọng: Xấp xỉ tổng khối lượng máy ảnh và các phụ kiện được gắn cùng 550 g (1 lb 3,5 oz) hoặc ít hơn Kích thước (R x C x D): Xấp xỉ 29,8 × 23,2 × 56,7 mm (1 3/16 × 15/16 × 2 1/4 inch) Trọng lượng: Xấp xỉ 27 g(1,0 oz) ...
Tiếp tục đọc