VCT-BPM1//C SYH_5071104213051_Highlight

Highlight

Sản phẩm tương thích : Tất cả model

Kích thước(Xấp xỉ): Đế gắn: D 52,8 mm X C 13 mm X R 58,4 mm Giá đỡ: D 55 mm X C 69 mm X R 52 mm

(2 1/4 inch X 2 3/4 inch X 2 1/8 inch) Đệm ổn định: D 70 mm X C 7 mm X R 130 mm

Đai: Rộng 25 mm X Dài 300 mm

Trọng lượng (Xấp xỉ): Đế gắn: 12g Giá đỡ: 56g Đệm ổn định: 31g Đai: 2,5g