ONLINE Store (FY'20)_5076207108155_Features

Features Lan truyền âm thanh tuyệt vời tới mọi nơi trong bữa tiệc  MHC-V13 tuy nhỏ gọn nhưng lại mang đến âm thanh ấn tượng. Hai Loa tweeter hiệu suất cao và JET BASS BOOSTER lan tỏa âm thanh khắp bữa tiệc, có nghĩa là nhạc của bạn truyền rộng hơn v...
Tiếp tục đọc