ONLINE Store (FY'20)_5078032285755_Highlight

Highlight EXTRA BASS cho âm thanh mạnh mẽ và sâu lắng Micro và điều khiển trên dây tương thích với điện thoại thông minh Vòng choàng đầu bằng kim loại dễ dàng điều chỉnh thật vừa vặn Miếng đệm tai êm cho cảm giác thoải mái khi nghe suốt ...
Tiếp tục đọc