ONLINE Store (FY'20)_5078038085691_Highlight

Highlight Chức năng Chống ồn kỹ thuật số cho phép bạn nghe nhạc mà không bị sao nhãng Thiết kế Truly Wireless với khả năng phát qua Bluetooth® Tai nghe nhét trong vừa vặn, chắc chắn và luôn thoải mái cho đôi tai của bạn Chế độ Âm thanh x...
Tiếp tục đọc