ONLINE Store (FY'20)_5078038216763_Highlight

Highlight Thiết kế không dây đích thực với kết nối không dây BLUETOOTH® ổn định Chuẩn IP55 cho bạn sử dụng ngoài trời và dễ dàng vệ sinh Thời gian sử dụng pin lên tới 18 giờ với hộp sạc EXTRA BASS™ cho âm thanh mạnh mẽ và sâu lắng ...
Tiếp tục đọc