ONLINE Store (FY'20)_5078038446139_Highlight

Highlight Dành riêng cho tái tạo Âm thanh độ phân giải cao Hệ thống trình điều khiển hỗn hợp HD (2 động / 1 Phần ứng cân bằng) Cấu trúc pha được tinh chỉnh cho âm thanh rộng mở Cáp kết nối cân bằng 4,4 mm và cáp kết nối thông thường 3,5 ...
Tiếp tục đọc