ONLINE Store (FY'20)_5078038806587_Highlight

Highlight Âm thanh EXTRA BASS™ với chế độ LIVE SOUND Chống nước, chống bụi (đạt chuẩn IP67) và chống sốc X-Balanced Speaker Unit cho âm thanh trong vắt, mạnh mẽ Thời gian sử dụng pin lên đến 24 giờ (EXTRA BASS™: Lên đến 14 giờ) ...
Tiếp tục đọc