ONLINE Store (FY'20)_5078040051771_Features

Features Âm BASS là yếu tố chủ đạo Đắm mình trong âm trầm mạnh mẽ tuyệt hảo. EXTRA BASS tăng cường toàn bộ tần số âm trầm để tạo ra âm thanh sâu lắng, mạnh mẽ. Được t...
Tiếp tục đọc