ONLINE Store (FY'20)_5078041231419_Highlight

Highlight EXTRA BASS™ cho âm thanh mạnh mẽ và sâu lắng Thiết kế không dây đích thực với công nghệ không dây BLUETOOTH Thời gian sử dụng pin dài đến 9 giờ, tổng cộng 18 giờ khi dùng với hộp sạc Thiết kế tiện dụng mang lại cảm giác thoải m...
Tiếp tục đọc