ILME-FX6V//CAP2_5092694949947_Features

Features Cảm biến hình ảnh với tốc độ xuất nhanh như chớp Cảm biến Exmor R<sup>TM</sup> CMOS full-frame chiếu sáng sau có 10,2 megapixel hiệu dụng, sở hữu tốc độ xuất dữ liệu nhanh như chớp, cùng độ nhạy sáng cao và dải tần nhạy sáng rộn...
Tiếp tục đọc