AC-VQ1051D/3E33_5096662368315_Features

Features Bộ sạc/bộ chuyển nguồn AC tương thích với pin InfoLITHIUM™ dòng L Thời gian sạc (Bình thường/Sạc đầy): F570 110 phút/170 phút; F770 185 phút/245 phút; F970 285 phút/345 phút ...
Tiếp tục đọc