HDR-AS300R/WE35_5099685707835_Features

Features Chức năng Chống rung quang học SteadyShot giảm rung máy rất hiệu quả cho hình ảnh. Bằng cách kiểm soát toàn bộ đường dẫn quang học như một bộ xử lý động, chế độ Chống rung quang học SteadyShot làm giảm hiện tượng rung máy hiệu quả hơn rất n...
Tiếp tục đọc