ICD-UX560FBCE_5101580353595_Highlight

Highlight Thu âm ở định dạng MP3/LPCM với S-Microphone độ nhạy cao Bộ nhớ trong lên đến 4 GB, có thể mở rộng bằng thẻ nhớ MicroSD (SDHC/SDXC) Chế độ micro rộng và tập trung dành cho các cuộc họp và thuyết trình USB tích hợp cho phép kết ...
Tiếp tục đọc