SEL50F25G//CSYX_6555341127739_Features

Features Ống kính prime chuẩn nhỏ gọn có chất lượng chế tác siêu việt Ống kính prime chuẩn đưa hình ảnh chất lượng cao và hiệu ứng bokeh tuyệt đẹp của Ống kính G vào thiết kế nhỏ gọn có chất lượng chế tác cao cấp và khả năng vận hành trực quan. Đây ...
Tiếp tục đọc