ONLINE Store (FY'21)_6556873785403_Features

Features Cảm biến hình ảnh mới với tốc độ xuất cao gấp đôi Cảm biến Exmor R<sup>TM</sup> CMOS full-frame chiếu sáng sau mới phát triển có 12,1 megapixel hiệu dụng, sở hữu tốc độ xuất gấp đôi α7S II, cùng với độ nhạy sáng cao và dải tần đ...
Tiếp tục đọc