DSC-RX0M2G E35_6566078087227_Features

Features Ống kính ZEISS® Tessar T* Ống kính F4 ZEISS® Tessar T* 24 mm cho bạn hình ảnh độ phân giải cao với độ biến dạng ngoại biên hạn chế bất chấp thiết kế góc rộng của mình. Khoảng cách lấy nét tối thiểu 20 cm (đã cải thiện) lý tưởng cho ảnh self...
Tiếp tục đọc