SELC1635G SYX_6687750586427_Features

Features Hình ảnh đậm chất điện ảnh với hiệu ứng bokeh tuyệt đẹp Trải nghiệm hình ảnh tuyệt đẹp đậm chất điện ảnh, với độ phân giải toàn ảnh vượt trội được ống kính G của Sony mang lại. Khẩu độ lớn T3.1 (F2.8) nhất quán, từ góc rộng đến tele, mang đ...
Tiếp tục đọc