HT-A9//M SP1_6689682391099_Features

Features 360 Spatial Sound điều chỉnh theo môi trường của bạn Công nghệ mang tính cách mạng 360 Spatial Sound Mapping của chúng tôi tạo đến mười hai loa ảo chỉ từ bốn loa thật.  ...
Tiếp tục đọc