XQZ-IV01/HKCX_6697138552891_Features

Features Tự quay mình với chất lượng hình ảnh vượt trội Dù bạn quay video để làm vlog, đăng lên YouTube hay chỉ để chia sẻ với bạn bè, cảm biến loại 1.0 của Xperia PRO-I cũng giúp bạn tự quay mình với chất lượng hình ảnh vượt trội. Ngoài ra, khi gắn...
Tiếp tục đọc