ONLINE STORE (FY'21)_Bundle for Black friday_6705224286267_Features

Features Công nghệ chống ồn hàng đầu  Công nghệ chống ồn của WI-1000XM2 là công nghệ tiên tiến nhất từ trước đến nay ở tai nghe không dây đeo cổ, nhờ ứng dụng Bộ xử lý chống ồn HD QN1 của chúng tôi. Vì vậy, bạn có thể đắm chìm hoàn toàn vào âm nhạc....
Tiếp tục đọc